top of page

Mindset

Frågan som kan avgöra din framtid

  • 30 minuter
  • 350 svenska kronor
  • Norrköping

Beskrivning av tjänsten

Tycker du att intelligens och talang är medfödda och helt statiska förmågor, eller är det egenskaper som går att utveckla? Ditt svar på den frågan kan vara avgörande för hur väl du lyckas i livet. Personer med ett statiskt mindset tror att en människas begåvning är medfödd och i stort sett omöjlig att påverka, medan människor med ett dynamiskt mindset har motsatt uppfattning dvs talang och kompetens är någonting man kan jobba sig till. Jag kan hjälpa dig att identifiera de tillfällen då ditt statiska mindset tar över och sedan tillsammans identifiera de bevis du har som talar för ett dynamiskt mindset.


Kontaktuppgifter

  • Norrköping, Sverige

    hello@transcendent.se


bottom of page