top of page

Stresstest!

För att minska din stress på bästa sätt är att viktigt stega tt du är ett med din kropp och blir medveten om hur den reagerar på stresspåverkan. Med andra ord måste du känna till dina stressymtom. Det skiljer sig från person till person hur man reagerar på stress. Där en känner stress vid tillfällig hjärtklappning, känner någon annan det på grund av plötslig muntorrhet. Du behöver lära känna dina promära symtom, så att du kan hålla koll på när du upplever stress.

Graden av stress du upplever kallas din stressnivå, och för att bli medveten om din stressnivå kan du göra ett stresstest. Rekommendationen är att göra stresstest en gång i veckan, helst på samma dag varje gång för att bäst kunna jämföra resultaten. När du gör provet blir du också mer medveten om dina symtom och reaktioner.


Det stresstest jag gjorde var på www.hjarnfonden.se under fliken stresstest. Testet innehåller 9 frågor och går fort att göra. När testet är genomfört får de ett nummer (som kallas din stressfaktor) som berättar var på skalan du ligger stessmässigt. Du får en kort beskrivning av resultatet samt får erbjudande att få tips och råd mailade till dig.

Stresstestet är baserat på KED-skalan* och hjälper dig att få en uppfattning om du ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom. Stress i sig är inte farligt. Det är en livsviktig funktion som hjälper oss i många situationer. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan däremot leda till sjukdomar – men varningssignalerna kan vara svåra att märka.


*KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet och används inom sjukvården som en hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.

Lycka till!
3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page