top of page

S.M.A.R.T - Målsättnings modell

Vi är många idag som ser tillbaka på det gångna året 2022 och reflekterar över hur det har gått. Jag vet inte hur det är för er, men jag har lärt mig vikten av att sitta ner och skriva ner mina mål för varje nytt år. Oftast så har jag ett långsiktigtmål som jag delar upp i korta mål för att lättare uppnå det långsiktiga målet. De korta målen hjälper mig att följa upp om jag är på rätt spår eller om jag behöver justera något. Det långsiktiga målet kan annars kännas väldigt långt bort och det är lätt att tappa motivationen om man inte ser resultat på att man är på rätt väg.

Jag vill gärna dela med mig av denna smarta modell av hur du ska tänka när du sätter upp både långsiktiga -och kortsiktiga mål.

- Det är super viktigt att vara specifik i vad ditt mål är. Ju tydligare du skriver vad målet är dessto lättare är det att uppnå det.

- Är målet mätbart? Går det att följa upp målet och se resultat?

- Går det att uppnå målet?

- Är det uppsatta målet relevant? Vad har målet för syfte och vad betyder det för dig?

- Har du satt en tid eller period för när målet ska vara uppnådd? Jätte viktigt att du har ramar att förhålla dig till annars kan det bli att du skjuter upp det du ska göra.


Framgångsrika människor har förstått hur avgörande det är att sätta upp mål utifrån denna modell och det är till och med så att det ger ännu bättre effekt att bära med sig målen så att man har dem lättillgängligt och kan bli påmind flera gånger om dagen om var fokus ska ligga. En vägvisare som påminner om vart du är på väg!


Lycka till med dina målsättningar och Du, våga drömma stort!

/Ari


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page