top of page

Jag skapar mitt eget välmående

Uppdaterat: 26 dec. 2022

Att kunna hantera stress är en framgångsfaktor som kommer att ge dig ett lyckligare liv. Här kommer några tips som jag själv redan hanterar men behöver bli bättre på andra, framförallt träna på att säga nej :)


Hitta balans:

Mellan familj, arbete och fritid som passar dig. Skilj på arbete och fritid. Hitta egna intresssen.

Sätt realistiska mål:

Lär känna dina begränsningar och sätt ribban på rimlig nivå. Du behöver inte vara duktig på allt. Du behöver framförallt inte jämföra dig med andra. Det är OK att säga ifrån när kraven blir för höga och det är helt rätt att säga nej vid behov.

Undvik stress - ge dig tid:

Se till att du får tid för eftertanke och återhämtning, utveckling och glädje. Planera inte fullt varje dag, ha lite tid över för oförutsedda händelser. Se till att du får tid till dig själv.

Stressa ner - sortera, prioritera och delegera:

Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Vad kan du överlåta till andra? Välj bort sådant du inte kan påverka och sådant som inte ligger inom ditt ansvarsområde. Välj det som ger dig glädje. Skaffa dig ett perspektiv om vad som är viktigt och diskutera med din familj/kollegor. Har du svårt att säga nej, be att få återkomma och gå hem och träna på att säga nej.

Slösa inte energi - slipp stress:

Reta inte upp dig på småsaker!

Analysera ditt stressmönster:

Lär känna sig själv. Hur reagerar du? Vilka situationer skapar stress? Vad kan du påverka i dessa situationer? Hur tillgänglig behöver du vara? Vad kan du göra för att förändra attityderna för det?

Om du känner dig stressad - lätta på trycket:

Tala om vad du tycker och känner. Det är bättre att säga ifrån än att du bär irritation och ilska inom dig. Verka för ett öppet klimat.

Motion vid stress:

Rör på dig minst en halvtimme per dag. Det ger mer ork och bättre kondition. Regelbundenheten är viktig, så försök att hitta enkla sätt att röra dig på. Gå eller cykla till jobbet, spring i trappan eller skapa en motionsgrupp på arbetet.

Kost påverkar stress - ät bra:

Ät en varierande kost och framförallt frukost, lunch och middag på någonsånär regelbundna tider. Variationen är viktig för tillskottet av alla vitaminer och proteiner. Ät tex inte samma frukost varje dag. Variation ger också ett skönt avbrott.

Återhämtning:

Lär dig snabb avslappning när du känner att du har gått upp i varv i onödan. Se till att du får ordentligt med sömn, kroppen behöver ca 7 timmar. Den djupa sömnen är viktig för kroppens återhämtning och återuppbyggnad. Ta pauser under dagen, fikapauser är en viktig social aktivitet och ger samtidigt avkoppling.6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page