top of page

3 områden som påverkas av stress

Uppdaterat: 26 dec. 2022

För att kunna hantera din stress måste du först och främst veta hur den uttrycker sig hos dig. Detta innebär att du måste känna till dina stressymptom, eftersom de är kroppens indikator på att du upplever stress. Först när du känner igen dina reaktioner på stress, har du möjlighet att gå in och undersöka orsaken till att reaktionerna sker. Och när du känner till orsakerna till din stress kan du ta hand om dig själv och börja leta efter lösningar.


Fysiska tecken: Psykologiska tecken: Beteendenmässiga tecken:

Hjärtklappnig Olust Sömnlöshet

Bröstsmärta Trötthet Låg självkänsla

Svettningar Minnessvårigheter Hyperventilering

Inre oro Koncentrationssvårigheter Känslolöshet

Skakiga händer Rastlöshet Oengagerad

Yrsel Irritation Tillbakadragen

Huvudvärk Ångest Ilska

Muskelspänning i Brist på humör Aggressioner

nacke och axlar

Frusenhet Trötthetskänsla Misstro

Magsmärtor Depressioner Minskad prestationsförmåga

Illamående Obeslutsamhet

Aptitlöshet Medicinmissbruk

Viktminskning Ökad sjukfrånvaro11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page